KONTAKT

Názov a sídlo spoločnosti :

ELAPP PRO s.r.o.
Vŕšok 512/37
013 14 Kamenná Poruba

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66238/L
IČO:504
52193
DIČ         :  SK2120335206
IČ DPH  :  SK2120335206

Korešpondenčná adresa :

ELAPP PRO s.r.o.
Vŕšok 512/37
013 14 Kamenná Poruba


Email:

Informácie  : info@elapppro.sk

Konateľ        : juraj.micuch@elapppro.sk


Bankové spojenie :

Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Dunajská 1
811 08 Bratislava

IBAN:
SK5783300000002801058076

BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX